News

Baby begrijpt dat mensen een goede band hebben als ze spuug delen



Baby’s van negen maanden en ouder concluderen direct dat mensen een nauwe relatie hebben als ze zien dat die spuug delen, bijvoorbeeld door te zoenen, een sinaasappel te delen of uit elkaars glas te drinken. Dit blijkt uit experimenten met Amerikaanse proefpersonen waarover een team van psychologen onder leiding van Ashley Thomas (Harvard University) deze week verslag uitbrengt in Science. Het onderzoek bouwt voort op recente inzichten dat over de hele wereld mensen met een onderling nauwe band elkaar veel meer lijken aan te raken en kussen en ook gemakkelijker elkaars bestek gebruiken.

De jonge kinderen, tussen 9 en 18 maanden oud, kregen eerst een toneelstukje tussen een pop en twee actrices te zien, waarbij de pop met de ene vrouw van hetzelfde stuk sinaasappel at (en dus spuug deelde) en met de ander een bal overgooide. Als daarna de pop in wanhoop geraakte, keken de kindjes eerst en langer naar de vrouw met wie spuug gedeeld was, evident omdat ze verwachtten dat juist die de pop als eerste te hulp zou schieten. Dat het echt om spuug gaat bleek uit een variant van het experiment waarbij een actrice haar vinger eerst uitgebreid in haar eigen mond en daarna in de mond van de pop stak – met dezelfde uitkomsten. Een toneelstukje waarbij een actrice haar voorhoofd en dat van de pop aanraakte leidde niet tot verwachtingen van de kleine kinderen.

Wereldwijde walging

In een commentaar in Science merkt de psycholoog Christine Fawcett (Universiteit van Uppsala) op dat deze interpretatie van spuug delen aansluit bij het feit dat spuug delen met een vréémde juist grote walging oproept bij mensen. Die walging bestaat wereldwijd en is waarschijnlijk aangeboren. Of de positieve beoordeling van spuugdelen in nauwe relaties ook echt wereldwijd bestaat en min of meer is aangeboren, valt nog te bezien, schrijft Fawcett. Kinderen kunnen dat verband ook gewoon leren, denkt ze, en dan zou het verschijnsel toch per cultuur kunnen verschillen.

Dat jonge kinderen over een soort intuïtief psychologisch inzicht beschikken was al wel bekend: ze houden rekening met het feit of iemand aardig of behulpzaam is bijvoorbeeld. Maar met dit onderzoek blijken kinderen ook al uitgerust te zijn met een intuïtieve sociologie, zo schrijven de onderzoekers in Science. Niet zo gek, want ook jonge kinderen leven in een omgeving waarin verschillende soorten relaties bestaan, van ‘thick’ – zoals die nauwe banden in het Engelse jargon worden genoemd – tot bijzonder oppervlakkig. Eerder was ook al wel vastgesteld dat baby’s van negen maanden kunnen zien of mensen vriendelijk met elkaar praten en daaruit concluderen dat die mensen later ook wel goed zullen samenwerken.

Minachting of woede

Dat kinderen alleen de omgang met spuug als aanwijzing gebruiken voor conclusies over deze nauwe relaties, lijkt overigens onwaarschijnlijk. Die nauwe relaties worden door allerlei lichamelijk gedrag gekenmerkt, zoals troost, vertrouwen en aanraking van genitaliën, zoals de onderzoekers als voorbeeld noemen. En delen van spuug kan ook juist heel erg in strijd zijn met een nauwe relatie, bijvoorbeeld als iemand in minachting of woede spuugt op het gezicht van een ander. Of de kinderen daarin een onderscheid kunnen maken is niet onderzocht, maar niet ondenkbaar is dat ze dat ze dat kunnen afleiden uit de emotionele context.

Oudere kinderen, tussen vijf en zeven, kunnen prima met taal aangeven hoe zij over spuug denken, zo bleek uit eenvoudige testjes door hetzelfde onderzoeksteam, met vragen over stripverhaaltjes. Een zusje zal wel eerder door hetzelfde rietje gaan drinken dan een vriendinnetje, gaven de kinderen aan. Maar met dat vriendinnetje zal een kind dan wel weer wel even makkelijk speelgoed delen als met dat zusjes, denken ze. Ook ouders die ernaar gevraagd werden bleken dat oordeel te delen. Ze zeiden dat ze bestek delen, zoenen enzovoorts binnen het gezin prima vonden, maar daarbuiten niet.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close