News

‘Bijna helft van Nederlanders steunt protestacties boeren’


‘Bijna helft van Nederlanders steunt protestacties boeren’

De maatschappelijke steun voor de boerenprotesten lijkt de afgelopen maanden iets te zijn toegenomen. Uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van dagblad Trouw blijkt woensdag dat zo’n 45 procent van de Nederlanders de acties steunt, in oktober vorig jaar was dit nog 38 procent. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 59 procent van de Nederlanders zorgen heeft over de gevolgen van stikstofuitstoot op het milieu, in oktober was dit nog 67 procent.


Lees ook: Hoe Nederland in deze stikstofcrisis belandde, en daar weer uit moet komen

Het stikstofthema kan op gemengde reacties van kiezers rekenen: stemmers van de PVV, FVD, SGP en BBB maken zich nauwelijks zorgen over de uitstoot. Bij de VVD maakt 56 procent zich druk om de milieugevolgen en onder de CDA-achterban is dit 69 procent. Rechtsere kiezers hebben meer begrip voor de boeren dan progressievere stemmers. Onder stemmers van de Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks heerst de minste steun voor boeren. Donderdag debatteert de Kamer over de stikstofcrisis.

Boeren in Noord-Holland hebben zich dinsdag verzameld voor een actie tegen het stikstofbeleid. Foto Olaf Kraak/ANP

Welkom in dit blog

Het kabinet had twee weken geleden een harde boodschap voor veel boeren: in sommige gebieden moet de stikstofuitstoot voor 2030 fors omlaag, en daarvoor moet de Nederlandse landbouw ingrijpend veranderen. Stikstofverbindingen zoals ammoniak (met name afkomstig van de veestapel) en stikstofoxiden (verkeer en industrie) zijn schadelijk voor de natuur. In Europese natuurwetgeving is vastgelegd hoe hoog de stikstofuitstoot mag zijn in de buurt van zogeheten beschermde Natura 2000-gebieden – normen waar Nederland nog niet aan voldoet.

Hoewel de provincies het komende jaar invulling moeten geven aan hoe de stikstofuitstoot precies moet dalen, gaf minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) bij de presentatie van de doelen per regio toe dat de veestapel landelijk naar schatting met zo’n 30 procent moet krimpen. Dit leidde tot woede onder veel boeren, die zich in hun bestaansrecht bedreigd voelen en de afgelopen jaren meermaals met tractoren door het hele land demonstreerden.

In protest tegen de gepresenteerde stikstofplannen hebben de boeren aangekondigd ook op 22 juni de weg op te gaan. De grootste demonstratie is aangekondigd in het dorp Stroe in de Gelderse gemeente Barneveld, een van de provincies waar de stikstofuitstoot het forst moet dalen. Ook op andere plekken vinden woensdag mogelijk demonstraties plaats, zoals op het Malieveld in Den Haag. Rijkswaterstaat waarschuwde dinsdag voor grote verkeersdrukte, files en afgesloten op- en afritten.

In dit blog doet NRC woensdag 22 juni verslag van de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet.


Lees meer over de stikstofcrisis: Hoe Nederland in deze stikstofcrisis belandde, en daar weer uit moet komenSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.