News

‘Een Europees digitaal identiteitsbewijs en medisch dossier gaan te ver’


‘Alleen in een heel ideaal scenario kan een digitaal identiteitsbewijs beperkt en gecontroleerd worden ingezet’

„Ik ben het eens met de stelling, al moet ik aantekenen dat ik niet veel weet van de plannen rondom het digitaal medisch file. Voor het digitaal Europees identiteitsbewijs geldt dat het nog steeds niet duidelijk is welke kant het ongeveer opgaat, daar zal veel van afhangen.

Wat er eigenlijk gaat gebeuren met het digitaal Europees identiteitsbewijs is dat males een internationale infrastructuur aanlegt die het mogelijk maakt om je identiteit en allerlei verschillende aspecten daarvan – leeftijd, opleiding, et cetera – aan te tonen aan de autoriteiten, maar ook aan bedrijven. Dat is een grote uitbreiding van de functionaliteit van wat we nu kennen met de DigiD. DigiD werkt immers alleen in Nederland en alleen voor publieke dienstverlening.”

‘Je gaat er vanuit dat mensen een moderne smartphone hebben’

„Een van mijn zorgen over het digitaal Europees identiteitsbewijs is dat als de infrastructuur er eenmaal is, we de wet- en regelgeving er speciaal voor aanpassen, need die kun je altijd veranderen. Daarnaast maak ik me er zorgen over dat het volstrekt niet gedefinieerd is hoe zo’n systeem er uit moet zien. Er wordt gesproken van een pockets op je telefoon, maar het is niet duidelijk of al die informatie dan ook echt alleen maar op je telefoon staat. Je gaat er dan ook vanuit dat mensen een moderne smartphone hebben en ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat is nog maar de vraag.

Alleen in een heel ideaal situation kunnen we een digitaal identiteitsbewijs beperkt en gecontroleerd inzetten. Maar ik zie nu al dat het idee is dat het systeem uitgebreid kan worden, zodat je er bijvoorbeeld ook je medisch file aan kunt hangen of de digitale euro. Op die manier raakt alles wel heel erg verknoopt en dat maakt de controle die landen en burgers hebben wel heel beperkt.”

‘Het lastige is dat de Europese Commissie in een spagaat zit’

„Uiteindelijk denk ik dat het Europees digitaal identiteitsbewijs er wel gaat komen. Het lastige is dat de Europese Commissie in een spagaat zit: als zij het niet doen, dan krijg je straks een elektronisch identiteitssysteem met apps van Google en Apple. Dan is de democratische controle helemaal weg. We moeten erop hopen dat de in de techniek ingebakken functionaliteit zo beperkt is dat je het systeem niet makkelijk kunt uitbreiden naar een vorm van verregaande controle.”

Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.