News

‘Goede zorg betekent niet de zorg maar het leven centraal stellen’


In een profiel over het nieuwe kabinet Rutte IV van de NOS vertelt de nieuwe minister van Langdurige Zorg, Conny Helder (VVD), over haar inzet. Volgens Helder moet er een maatschappelijke discussie gevoerd worden over de keuzes in de zorg. En de nieuwe minister van VWS Ernst Kuipers (D66) wil in zijn regeerperiode veel meer inzetten op preventie. Andere belangrijke punten van de nieuwe zorgministers zijn meer regionale samenwerking in de zorg, snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector.

Wij delen de insteek van de nieuwe ministers over betere benodigde samenwerking en innovatie. We kunnen dat alleen verder ontwikkelen zonder onnodige regels, die moet je dus wegwerken met ruimte voor vertrouwen in de professional en goed bestuur.

Innoveren en leren

Te veel beleid en beleidsregels die ten goede moeten komen van zorg aan cliënten bereiken nu moeizaam de professional die er daadwerkelijk mee aan de slag moet. Neem het kwaliteitskader, er zijn nog steeds professionals die aangeven het niet te kennen. Of die aangeven de cliënt onvoldoende te kennen. Wat is de oplossing? Vraag het de medewerkers en cliënten ook zelf. Betrek ze nadrukkelijk bij het vernieuwen en toekomstgericht maken van de zorg. Zodat we over drie jaar kunnen zeggen: toekomstgerichte zorg, niet alleen een papieren- maar ook echte werkelijkheid.

Als kennisorganisatie bespreken we graag met de nieuwe ministers hoe met kennis ervoor te zorgen dat de zorg beter werkt. En hoe we het innoveren en leren kunnen versnellen en versimpelen. We moeten breder kijken naar oplossingen. Samenwerking met collega-ministers ook van andere departementen is daarbij van belang, want zorg en ondersteuning organiseren voor mensen met langdurende vragen, vereist een integrale blik.

Liefdevol en betaalbaar

Conny Helder geeft aan de langdurige zorg liefdevol en betaalbaar te willen houden. Daarbij helpt het leren tussen organisaties en in de regio veel meer gemeengoed te maken en te faciliteren met kennis de komende jaren hoe dit te doen. Want dit heeft met wonen te maken, met preventie, met de rol van burgers, de inzet van technologie en natuurlijk de aansluiting tussen verschillende deelsectoren in de zorg. Het is logisch dat het regeerakkoord per domein en aandachtsgebied is beschreven. Maar de coronacrisis laat wel zien dat ‘de zorg’ een grote zorg is van ons allemaal en laat ook zien dat we voor goede zorg niet de zorg maar het leven centraal moeten stellen.

Mirella Minkman

Bestuursvoorzitter Vilans.


Advertentie

True managed webspace

Lees ook deze artikelen‘De Nederlandse zorg zo goed? Een mooi sprookje’Follow The Money: zorgbestuurders grabbelden en graaiden schaamteloos 27,1 miljoen euro taxpoetZorg in ziekenhuizen onder druk door coronabesmettingenAls je goede social skills hebt dan passen deze beroepen het best bij jeHiv-infecties nemen wereldwijd toe door corona – ook minder patiënten bij spoedeisende hulpZorg wordt onbetaalbaar door perverse prikkelsEsther van Fenema – Al die managers in de zorg zijn een rampOpiniepeiling Maurice de Hond: VVD verliest zetels na debat over hogere beloningen in de zorgBRIEFJE VAN JAN – Aan de belastingbetaler‘Zorginstellingen’ misbruiken massaal wet om om van lastige, kwetsbare cliënten af te komenVoorstanders van wet BIG II: de laatsten der MohikanenBestuur vereniging verpleegkundigen treedt af wegens geen vertrouwen van achterbanSyp Wynia – De zorgopstand legt een poldercrisis blootSteeds hogere zorgkosten brengen Nederlanders aan de bedelstafSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.