News

Het Woke Woordenboek van Floris van den Berg: ‘Checklist voor slachtoffers’


Filosoof Floris van den Berg schreef het boek Wokabulary. Het is een waarschuwing tegen de vernietigende gevaren die de woke-beweging met zich meebrengt, die zich in steeds ernstiger gedaante manifesteert in vooral de academia, de kunst- en cultuursector en de media. Maar het is ook een uitgebreid lexicon waarin de vele onnavolgbare rituelen, woorden, taal en symboliek van de individuele vrijheid bedreigende maar ook in Nederland sterk groeiende woke-sekte wordt uitgelegd.

Bias Sensitivity Panel/Reader: Inquisiteur/censor ingesteld door angstige uitgeverijen om te voorkomen dat iemand aanstoot neemt aan een publicatie (uit vrees voor reputatieschade). Deze censor of dit panel zorgt dat publicaties aan de laatste eisen van politieke cor- rectheid voldoen zodat helemaal niemand zich eraan kan ergeren.

Start giving individuals: Woke time period vanuit ideaal van inclusie om- dat sekse (vrouw) en gender (vrouw zijn) niet samen hoeven te vallen. Ook (trans)mannen kunnen bevallen: mensen met een vrouwenlichaam (vagina en baarmoeder), die zich man voelen en man noemen, maar die (nog) niet in transitie zijn om lichamelijk vrouw te worden, kunnen zwanger worden en bevallen. De woke conclusie is dat ‘mensen’ bevallen. TERF’s hebben hier moeite mee en bezwaar tegen.

Clean: Politiek incorrecte benaming van ‘wit’, als aanduiding voor witte of niet-gekleurde mensen. Onder invloed van de antiracismebeweging is de time period ‘blank’ als aanduiding van de huidskleur controversieel en wordt als racistisch gezien wegens een vermeend verband met het westerse kolonialisme. De time period clean is controversieel omdat het (voor sommigen) associaties oproept van reinheid/schoon, en dat zwart dan wordt gezien als ‘het te- genovergestelde’, dus onrein. (Wit is nog steeds het tegenoverge- stelde van zwart). Cabaretier Peter Pannekoek stelt (ironisch) voor om de time period ‘varkenskleurig’ te gebruiken omdat die time period accurater is dat ‘wit’ of ‘blank’.

Cancel tradition/boycot cultuur/afrekencultuur: (Oproepen tot) boycot van mensen die zich politiek incorrect zouden hebben gedragen of geuit. Dit gebeurt meestal na een storm van kritiek op sociale media. Daarbij kunnen hun werkgevers en adverteerders onder druk worden gezet om de samenwerking te beëindigen. Cancel tradition raakt daarmee ook de privésfeer van de gecancelde. Het is sociaal ostracisme door SJW’s.

SJW (Social Justice Warrior) versus sjw (social justice warrior): Een sjw (met kleine letter) zet zich in voor sociale rechtvaardigheid, bijvoorbeeld door inzet bij een mensenrechtenorganisatie. Een SJW (met hoofdletters) is een woke warrior waarbij de termen social en justice een betekenisverandering en inflatie hebben ondergaan. SJW’s zien overal verborgen machtsrelaties waarbij het dominante systeem van witte mensen minderheden onderdrukt en achterstelt. Social Justice moet deze historische onrechtvaardigheid tenietdoen. Zie ook: Gutmensch.

Slachtofferdenken: 1) Het innemen van een liefst intersectionele slachtofferrol en daarbij claimen dat die positie het recht geeft om te eisen dat anderen iets doen (vergoeding, subsidie, excuses, zwijgen, een stap terugdoen, taal aanpassen). 2) Ethische theorie in de traditie van John Rawls, die inhoudt dat morele regels te vinden zijn door je in te leven in de slechtst mogelijke positie (dus die van slachtoffer).

Slachtoffernarratief: Het persoonlijke verhaal van een slachtoffer. In het woke discours geldt dat te allen tijde als objectief en voldoende bewijs. In de praktijk: hypergevoelig (gemaakte) slachtofferstudenten die er niet voor terugdeinzen om zich bij het hyperempathische administration te beklagen over kwetsende woorden, ideeën en beelden waarmee zij tijdens faculties geconfronteerd worden.

Slachtofferperspectief: Ethisch perspectief bij het moreel evalueren van ideologieën, samenlevingen, geschiedenis, morele the- orieën, tradities en gebruiken. Aldus worden slachtofferideolo- gieën zichtbaar, dat wil zeggen ideologieën waarvan bepaalde groepen het slachtoffer zijn. Hier is een guidelines voor slachtoffers: vrouwen, kinderen, afvalligen, dissidenten, vrijdenkers, homoseksuelen, travestieten, libertijnen, niet-menselijke dieren, toekomstige generaties en mensen in arme landen. Een probleem is idea creep waarbij de betekenis van slachtofferschap wordt opgerekt. Zie ook: Floris van den Berg, Filosofie voor een betere wereld. Universeel subjectivisme.”Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close