News

IPCC slaat alarm: uitstoot broeikasgassen onmiddellijk drastisch beperken – JoopGisteren

  •  

leestijd 3 minuten

  •  

164 keer bekeken

  •  

Het IPCC, het panel van wetenschappers dat voor de VN de gevolgen van de klimaatcrisis in kaart brengt, luidt opnieuw de noodklok. De uitstoot van broeikasgassen moet onmiddellijk en drastisch beperkt worden om de opwarming van de planeet nog te kunnen beperken tot 1,5 graad. Als voortgegaan wordt op het huidig beleid is de gemiddelde temperatuur op Aarde tegen het einde van de eeuw met 3 graden gestegen.

Het is het derde rapport van het IPCC in de afgelopen maanden. De eerste twee gingen over klimaatwetenschap en aanpassingen aan het veranderende klimaat. Dit rapport is veel gevoeliger omdat het stelt wat er moet gebeuren.  NRC schrijft:

In 2015 is in het Parijse Klimaatakkoord vastgelegd om de opwarming te beperken tot ver onder de 2°C, en liefst tot 1,5°C. Inmiddels is de aarde met gemiddeld 1,1°C opgewarmd, en nu al nemen op veel plekken op de wereld de excessive gebeurtenissen (hittegolven, droogtes, hoosbuien, overstromingen) toe. Komt de opwarming boven de 2°C uit, dan zal de zeespiegel wereldwijd de komende eeuwen waarschijnlijk met vele meters stijgen.

Om de opwarming nog enigszins onder controle te houden en dus onder de 1,5°C, moet in hoog tempo een eind gemaakt worden aan het verbranden van fossiele brandstoffen als kolen, olie en fuel. Er moet op veel grotere schaal gebruik gemaakt gaan worden van elektriciteit die duurzaam wordt opgewekt. Steden moeten anders ingericht worden met onder meer veel minder auto’s, meer groen en klimaatneutrale gebouwen.

Energiehoogleraar Kornelis Blok, een van de vijf Nederlandse auteurs die meewerkten aan het rapport, somt vijf maatregelen op die ertoe kunnen leiden dat de uitstoot de komende jaren snel naar beneden kan: nog meer inzetten op zonne- en windenergie, meer energiebesparing, stoppen met ontbossing en de uitstoot van methaan snel terugdringen. Samen met nog andere maatregelen kan de uitstoot in 2030 al met meer dan de helft worden teruggebracht, zegt hij.

De Jonge Klimaatbeweging zegt in een reactie: “Het IPCC-rapport laat zien dat we nog acht jaar hebben om onze uitstoot te halveren als we jonge en toekomstige generaties nog een leefbare toekomst willen garanderen. We weten wat we moeten doen, hoe lang we daarvoor hebben, wie waar verantwoordelijk voor is en wat er van afhangt. Alle ingrediënten voor een anderhalvegraadsamenleving zijn bekend én we hebben er het recept bijgekregen. Dit mag niet mislukken. Nederland moet zichzelf dwingen de klimaatdoelen te halen, want het alternatief is geen optie. Een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord, kan hiervoor zorgen. Het is cruciaal dat deze adviesraad er snel komt.” Ze noemen het “fucking frustrerend” dat er onvoldoende maatregelen genomen worden.

Het rapport signaleert ook positieve ontwikkelingen. Steeds meer landen maken wetten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De prijzen van duurzaam opgewekte energie daalt, web als die van batterijen voor bijvoorbeeld elektrische auto’s. Er zijn ook minstens 18 landen die al meer dan tien jaar een daling van hun uitstoot laten zien. Daarbij moet aangetekend worden dat deze landen, de VS en aantal Europese staten, veel van hun productie hebben verplaatst naar andere landen, zoals China.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close