News

Kamerleden staan niet in de rij om deel te nemen aan belangrijk commissiewerk


Kamercommissies en -werkgroepen hebben moeite Tweede Kamerleden te vinden die nog werk ‘achter de schermen’ willen doen. Ook komen commissieleden geregeld niet opdagen. Twaalf van de twintig fracties misten zeker de helft van de bijeenkomsten van de vaste commissies waarvan ze lid zijn.


Lees ook het onderzoeksverhaal bij dit nieuws: Liever in de plenaire zaal en op television, dan in een commissiezaaltje achteraf

Dat blijkt uit cijfers uit het informatiesysteem van de Tweede Kamer die NRC heeft ingezien, aangevuld met gesprekken met Tweede Kamerleden.

Fracties laten het afweten door de strijd om zichtbaarheid in politieke debatten. Dat lukt beter bij debatten in de plenaire zaal, die vaker op television komen, dan in kleinere zaaltjes elders in het Kamergebouw. Ook politieke versplintering speelt een rol. Daardoor zijn fracties gemiddeld kleiner, en komen er meer taken bij individuele Tweede Kamerleden terecht.

Commissies vormen de ruggengraat van de Tweede Kamer. Ze zorgen ervoor dat die haar controlerende en wetgevende taak goed kan uitvoeren. In de vaste commissies – gekoppeld aan woordvoerderschappen van Tweede Kamerleden – worden (wets)voorstellen en plannen van het kabinet besproken en beoordeeld. Vaak doen commissieleden ook zelf onderzoek, door werkbezoeken af te leggen en hoorzittingen te houden.

Er zijn ook nog ‘extra’ commissies en werkgroepen. Die eerste houden zich bezig met de organisatie van de Kamer, zoals de commissie voor de Werkwijze, of gaan over een specifiek onderwerp, zoals de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten of een parlementaire enquêtecommissie. Werkgroepen controleren niet zozeer, maar komen na onderzoek met aanbevelingen. Kamerleden zeggen dat het vooral voor de ‘extra’ commissies en de werkgroepen lastig is om genoeg leden te vinden, omdat die niet gekoppeld zijn aan woordvoerderschappen.

PVV en FVD relatief vaak afwezig

Uit de opkomstcijfers van de vaste commissies die NRC bekeek – over de periode 12 april 2021 tot 12 april 2022 – blijkt dat vooral PVV en FVD relatief vaak afwezig zijn bij bijeenkomsten. Zo was FVD (5 zetels) in totaal bij ruim de helft minder bijeenkomsten dan de even grote ChristenUnie-fractie. De PVV (17 zetels) was bij ongeveer de helft minder bijeenkomsten dan het kleinere CDA (14 zetels).

FVD laat weten geen noodzaak te zien in het bijwonen van alle commissievergaderingen. Volgens de fractiewoordvoerder vindt FVD dat het commissiewerk te veel „tot een soort high van de ambtenarij is verworden. FVD richt zich liever op de vraag waar we als land heen willen en waarom, zodat we – wat er ook op ons afkomt – weten welke koers te varen”. De PVV-fractie kwam niet met een reactie, ondanks herhaaldelijke verzoeken van NRC.

Hoe kleiner de fractie, hoe moeilijker het is om bij alle vergaderingen aanwezig te zijn. De kleine fracties laten dan ook noodgedwongen vaker verstek gaan bij bijvoorbeeld procedurevergaderingen. „Als kleine fractie is het lastig om al het Kamercorvee te doen”, zegt parlementair historicus Bert van den Braak. „Vroeger waren fracties veel groter.”

Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) is voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Toeslagenaffaire. In die rol merkte ze hoe lastig het is leden te werven voor een additional commissie. „Veel mensen zeiden dat ze druk waren.” Belhaj denkt dat dat te maken heeft met de versplintering in de politiek. „Vooral de kleine fracties zie ik worstelen.”

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij wijst erop dat sommige fracties hun leden beoordelen op zichtbaarheid. „Dan kies je misschien eerder voor een plenair debat dan voor een procedurevergadering, need op die laatste staan geen spotlights.” Van den Braak: „Zichtbaarheid in de media is belangrijker geworden om in de Tweede Kamer te blijven. Met het oog op de herverkiezingen is de keuze om naar een plenair debat te gaan in plaats van naar een procedurevergadering dan natuurlijk snel gemaakt.”

Liever niet in een zaaltje pag. 8-9Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close