News

Kiesraad komt anno 2022 met briljant plan: inzetten op digitalisering en minder documenten


De Kiesraad roept het kabinet op de kandidaatstellingsprocedure te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door in te zetten op digitalisering en minder documenten. Nu moeten alle stukken op papier worden ingediend. De beoordeling hiervan leidt tot “grote belasting” voor de Kiesraad.

Kies zelf, kies TPO

De Raad wil onder meer dat kiezers hun ondersteuningsverklaringen digitaal kunnen indienen in plaats van op papier. Ook zou het mogelijk moeten worden dat iemand binnen de partij de kandidatenlijst digitaal overhandigt. Dat kan bijvoorbeeld door middel van eHerkenning, waarbij een persoon zich on-line identificeert.

Kandidatenlijst

Naast digitalisering ziet de Kiesraad het aantal in te dienen documenten graag afnemen. Nu beoordeelt het centraal stembureau de kandidatenlijst doc voor doc. Als er iets ontbreekt of de kwaliteit te wensen overlaat, is het aan de partij om eventuele tekortkomingen op te lossen. De Kiesraad heeft daarna maar “zeer kort de tijd” om de stukken alsnog te beoordelen.

Helemaal digitaal zonder documenten: TPO Podcast

Voor het aanpassen van de kandidaatstellingsprocedure is een wijziging van de Kieswet nodig. Het is aan het kabinet en de Tweede Kamer om gevolg te geven aan de wensen van de Kiesraad.

Anp


 

Advertentie

True managed webspace

Lees ook deze artikelenTeruglezen – Chris Aalberts bij de KiesraadKiesraad wordt ‘Verkiezingsautoriteit’ en krijgt meer bevoegdhedenStembiljetten Zuid-Holland duiken op in ZeelandKiesraad kleine maand voor verkiezingen: Verkiezingssoftware moet op de schopTeller donorwetreferendum stopt bij 146.636 handtekeningenEduard Nandelall: ‘DENK fraudeerde met subsidie voor campagne Sleepwet-referendum’Advies Kiesraad: Verbod op stemfie, stembureau’s uur eerder dichtKiesraad magazine gaan tellen voor sleepnetreferendumVerkiezingsuitslag: Klaas Dijkhoff populairder dan Halbe Zijlstra en de wérkelijke nummer 2 van D66Ancilla van de Leest, Sylvana Simons en Jan Roos hadden genoeg stemmen voor voorkeurszetelTrots op Nederland en Vrouwenpartij definitief niet op stembiljetKiesraad: Trots op Nederland magazine niet meedoen aan verkiezingenVerkiezingen – 50 partijen haken af, 31 leveren kandidatenlijsten inKiesraad al zes jaar op de hoogte van onveilige verkiezingssoftwareNederlandse verkiezingsuitslag makkelijk te hackenKiesraad: opkomst referendum was 32,28 procent, 61 procent tegenSupply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.