News

Lerarentekort lastig voor leerlingen: ‘Structuur is cruciaal’In het basisonderwijs komt Nederland meer dan negenduizend fulltime leraren te kort. Omdat sommige juffen en meesters parttime werken, zouden er zo’n dertienduizend leerkrachten nodig zijn om dat gat op te vullen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Sommige scholen geven aan dat er door het tekort in twee dagen tijd wel eens drie verschillende leraren voor een klas staan.

Structuur en stabiliteit

Dat kan lastig zijn voor leerlingen, need zij creëren graag een band met hun vaste juf of meester, weet Anna de Haan, projectleider Welbevinden op de faculty Pharos. “Veel mensen kunnen zich waarschijnlijk nog wel hun lievelingsleraar van vroeger herinneren. Vaak is de docent degene die ervoor zorgt dat een kwetsbare leerling overeind blijft. Het is voor een kind essentieel om te weten dat die bij de leraar terecht kan en door hem of haar gezien wordt.”

Eén of twee vaste gezichten is belangrijk voor leerlingen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Veel verschillende gezichten kunnen namelijk zorgen voor stress. “Structuur en stabiliteit is voor alle kinderen belangrijk, maar voor kwetsbare kinderen is het cruciaal. Zij hebben vaak al te maken gehad met plotselinge veranderingen. Daarom is het voor hen extra belangrijk dat ze een stabiel persoon in vertrouwen kunnen nemen. Als dat niet zo is, kan het later in hun leven nog problemen geven.”

Trukendoos

Tegelijkertijd is De Haan wel blij dat basisscholen de leerlingen nog kunnen opvangen met invalkrachten. “Het is nog altijd beter dan plotseling geen onderwijs of thuis les. Dan liever creatieve oplossingen met verschillende gezichten.”

Veerkrachtig 

Maar het is niet alleen voor de leerlingen nadelig als er regelmatig een andere docent voor de klas staat. Ook voor de vaste juf of meester die moet worden vervangen kan het lastig zijn.

“Want de structuur die hij of zij heeft aangebracht in de groep raak je kwijt als er veel wisselingen zijn. Bovendien zijn er vaak kinderen die van nature grenzen willen verkennen en die dan opzoeken bij de invallers. Dat geeft onrust”, legt Van der Vegt uit aan EditieNL.

 

Veerkrachtig 

Maar het is niet alleen voor de leerlingen nadelig als er regelmatig een andere docent voor de klas staat. Ook voor de vaste juf of meester die moet worden vervangen kan het lastig zijn.

“Want de structuur die hij of zij heeft aangebracht in de groep raak je kwijt als er veel wisselingen zijn. Bovendien zijn er vaak kinderen die van nature grenzen willen verkennen en die dan opzoeken bij de invallers. Dat geeft onrust”, legt Van der Vegt uit aan EditieNL.

 

Ondanks de moeilijkheden blijft de directeur optimistisch verder zoeken naar oplossingen. “We moeten met zijn allen nu veerkrachtig zijn. Wij zijn juist degenen die de beste uitkomst moeten vinden voor de leerlingen.”Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close