News

Meeste Syriërs en Eritreeërs die in 2015 asiel aanvroegen, wonen zelfstandigNegen op de tien mensen met de Eritrese of Syrische nationaliteit die in 2015 asiel aanvroegen, woonden in juni 2021 zelfstandig. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vrijdag. Een deel van deze statushouders vroeg ook de Nederlandse nationaliteit aan: 41 procent van de Syriërs en 11 procent van de Eritreeërs die in 2015 asiel aanvroegen, hadden tegen de zomer van 2021 een Nederlands paspoort.

In 2015 vluchtten er uitzonderlijk veel mensen naar Nederland, met identify vanwege de oorlog in Syrië. Verreweg de meeste van deze Syriërs (93 procent) en Eritreeërs (95 procent) woonden tegen de zomer van 2021 niet meer in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar zelfstandig in een gemeente. Meestal was dit een huurwoning. Ongeveer 7 procent van de Syriërs en 5 procent van de Eritreeërs verlieten Nederland in de gemeten periode.

Zes jaar in COA-opvang

Van iedereen die asiel aanvroeg en een andere nationaliteit had dan de Syrische of Eritrese, vond ruim 42 procent een huis en heeft ongeveer de helft Nederland verlaten. Van de asielaanvragers die niet uit Syrië of Eritrea komen zit 5 procent, bijna 850 mensen, al ruim zes jaar in een COA-opvang zonder verblijfsvergunning.

Het aantal Syriërs en Eritreeërs dat van een uitkering leeft, is in de onderzochte periode ook gedaald. In 2016 leefde ongeveer de helft van de Syriërs en bijna twee derde van de Eritreeërs van een uitkering. In 2021 kregen ongeveer een op de drie Syriërs en Eritreeërs nog een uitkering.

Syrië is sinds 2011 in oorlog verwikkeld. Tot 2021 had deze bijna 600.000 levens geëist en raakten 6,7 miljoen mensen ontheemd. Eritrea is weliswaar niet in oorlog, maar kent al sinds het start van de jaren negentig een dictatuur, waar vrijheid van meningsuiting, pers en religie in het geding zijn. Per jaar komen er sinds 2015 nog steeds duizenden vluchtelingen uit deze landen aan in Nederland. Onder hen bevinden zich veel mensen die hun familie achterna reizen.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.