News

Oplossingen aandragen voor klimaatcrisis is een lastige puzzel voor IPCCWat moeten we doen om de klimaatcrisis af te remmen en het opwarmen van de aarde te stoppen? Dat blijkt voor het klimaatpanel van de Verenigde Naties een lastige puzzel. Haast is geboden, dat staat huge. Maar eenvoudig is het niet. Zondagmiddag sleutelden de 250 wetenschappers die eraan bijdragen nog druk aan de tekst van het rapport. Pas laat in de avond waren ze het helemaal eens.

Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe de uitstoot van broeikasgassen door energie, industrie, landbouw, verkeer en stedelijke bebouwing snel kan verminderen of, door middel van opslag, kan worden weggenomen. Maar ook om de vraag wie dat betaalt en hoe de oplossingen samen kunnen gaan met verbetering van de biodiversiteit, armoedebestrijding en voedselzekerheid.

De oplossingen moeten snel en langdurig impact hebben. In een van de hoofdstukken kijken de wetenschappers ook hoe onze manier van leven – consumptie en vraag naar producten – van invloed is op de uitstoot van broeikasgassen en hoe we die kunnen verminderen door gedragsverandering.

De aarde is al 1,1 graad hotter dan in 1900

Dat er wat moet gebeuren, is duidelijk: de emissies van CO2, methaan en lachgas nemen nog steeds toe. “Ik verwacht een tik op de vingers”, zei minister van klimaat Rob Jetten zondagmiddag in tv-programma Buitenhof. “Als we niet oppassen wordt de klimaatverandering onomkeerbaar. We zullen strenger moeten zijn met wet- en regelgeving, de CO2-prijs moet omhoog en de industrie zal snellen moeten verduurzamen.”

Het nieuwe rapport is het derde en laatste deel van de zesde klimaatrapportage van het het Intergovernmental Panel on Local weather Change (IPCC), dat elke zeven jaar een nieuw overzicht geeft van de wetenschappelijke inzichten rond klimaatverandering. In het eerste deel, dat in augustus 2021 verscheen, staat dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige opwarming van de aarde, die de afgelopen honderd jaar veel sneller is gegaan dan in de duizenden jaren daarvoor.

Die aarde is nu al 1,1 graad hotter dan in 1900. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben alle deelnemende landen afgesproken de opwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden aan het einde van deze eeuw. Tijdens de laatste klimaattop in Glasgow, in november 2021, is dat aangescherpt tot maximaal anderhalve graad. Die grens is volgens de wetenschappers al binnen enkele jaren bereikt.

Stijging van de zeespiegel, opwarming van het water diep in de oceaan en smelten van de ijskappen op de Noordpool en Antarctica zijn onomkeerbaar, constateren ze. We moeten rekening houden met droogte, meer en zwaardere regen, sneller smelten van de ijskappen, afname van permafrost waardoor het broeikasgas methaan vrijkomt, meer tropische wervelstormen, meer hittegolven en meer hittestress in grote steden.

Oplossingen die snel en langdurig impact hebben

Daar hebben de kwetsbaren het meeste onder te lijden, staat in het tweede deelrapport, dat afgelopen februari verscheen: de mensen in arme landen, in conflictgebieden of met een slechte gezondheid. Ecosystemen zoals koraalriffen verdwijnen, soorten sterven uit en delen van de wereld worden voor de mens onbewoonbaar omdat ze te droog en te heet zijn of door de stijgende oceaan worden verzwolgen. Klimaatverandering verstoort nu al het leven van miljarden mensen en dat worden er nog veel als de opwarming niet wordt gestopt.

Vijf Nederlandse wetenschappers praten mee over het derde deel: Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees bos aan de Wageningen Universiteit, Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatwetenschap aan de TU Eindhoven, Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Kornelis Blok, hoogleraar energiesysteemanalyse, en Detlef van Vuuren, hoogleraar integrale beoordeling van wereldwijde milieuverandering in Utrecht en hoofdonderzoeker klimaat, lucht en energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees ook:

Klimaatdoelen Parijs in gevaar door groei olie- en gaswinning

De wereld belooft het Klimaatakkoord van Parijs na te leven, maar ondertussen vergroten landen de profitable van fossiele energie juist. Een radicale omslag naar schone energie is nodig om de opwarming op 1,5 graad te houden, waarschuwt een nieuwe VN-klimaatstudie.

Droogte en wateroverlast, wen er maar aan

Nederland moet rekening houden met meer extreem weer. Droge periodes of juist een natte zomer, zoals dit jaar; het klimaat verandert sneller dan gedacht. Zijn we daarop voorbereid?

Lotgenoten, ik ben me kapotgeschrokken. Waar blijft de gerechtigheid voor de generatie van morgen?

Iedereen zou zichzelf aan het start van de week de vraag moeten stellen: hoe ga ik bijdragen aan de wereld in 2100? Zó krijgen de jongeren van nu een leefbare toekomst, betoogt Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging in de jaarlijkse Groene Troonrede.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close