Sports

Royal Antwerp komt met statement en juicht vervolgstappen Ajax toeWoensdag, 4 mei 2022 om 08:17


Royal Antwerp heeft in een assertion gereageerd op het interne onderzoeksrapport dat dinsdag door Ajax naar buiten is gebracht. In het rapport wordt gesteld dat toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke collega’s. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoeksrapport is het instellen van een ‘breed samengestelde, onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie’, om de zo gewenste cultuurverandering binnen Ajax tot stand te brengen. Antwerp juicht de vervolgstappen van Ajax toe.

Tot verbazing van velen stak Overmars bij zijn aanstelling bij de Belgische membership geen second de hand in eigen boezem. De nieuwe directeur van Antwerp sprak alleen in vage termen en noemde het ‘spijtig’ wat er gebeurd is in Amsterdam. Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad meldt dat Overmars over een langere periode berichten naar vrouwelijke medewerkers stuurde, berichten die volgens De Telegraaf als ‘onplezierig’ en ’zeer onplezierig’ werden ervaren, zo is naar buiten gekomen uit het interne onderzoek.

De onderzoekers trekken als belangrijkste conclusie dat de cultuur binnen de organisatie van Ajax moet veranderen, maar benadrukken tevens dat deze bevinding los staat van Overmars of diens gedrag als directeur voetbalzaken. Er moet een gestructureerde aanpak komen tegen ongewenst gedrag, terwijl er ook wordt ingezet op het inschakelen van vertrouwenspersonen. Andere pijlers zijn het adquaat behandelen van formele klachten, het ‘zichtbaar en hoorbaar committeren aan het beleid’ van het topmanagement van Ajax. Tegen Overmars is overigens geen aanklacht ingediend of aangifte gedaan.

Antwerp ‘juicht het toe’ dat Ajax concrete stappen wil zetten om een veilig werkklimaat voor al haar medewerkers te creëren. “Zoals eerder bericht, hanteert Antwerp al jaren een duidelijke code of conduct en past onze club een nultolerantie toe op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer”, reageert de membership in een assertion. “Het is onze opdracht de garantie op een positieve en veilige werkomgeving aan elke medewerker te bieden en erover te waken dat iedereen wangedrag intern of extern kan melden. In onze club is er geen plaats voor ongepaste opmerkingen of gedrag, van welke aard ook. Dat was in het verleden al zo en zal in de toekomst ook zo blijven.”

Ajax reageert op rapport: ‘Bevestigt ernstige aard van gedrag Overmars’

Marc Overmars heeft zich in zijn periode als directeur voetbalzaken van Ajax inderdaad schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwen, zo concludeert bureau Bezemer & Schubad na intern onderzoek bij de Amsterdamse membership. Lees artikel

Antwerp gaf eerder in een assertion nog aan de gedragscode te zullen veranderen. “Elke speler en medewerker kan vanaf heden terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Samen met onze externe preventiedienst zal dit principe uitgebreid worden, waardoor elke speler en medewerker elke vorm van inbreuk tegen onze waarden – en dus ook grensoverschrijdend gedrag – kan melden in een veilige omgeving.”


Gerelateerd

Meer sportnieuws


Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.