News

Tata Steel kan niet openblijven, denkt Johan VollenbroekGelet op de astronomische hoeveelheden stikstof die Tata Steel uitstoot, is het de vraag of de hoogovens kunnen openblijven. “Zowel voor CO2 als voor stikstof is het bedrijf met afstand de grootste vervuiler van Nederland”, stelt Johan Vollenbroek, die de staat in 2019 via de rechter dwong om het stikstofbeleid te veranderen. “Ook komen er veel kankerverwekkende stoffen vrij bij de productie.”

Met name het Noordhollands Duinreservaat heeft zwaar te lijden onder de activiteiten van Tata Steel IJmuiden. “Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen”, stelt Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB).

De milieuactivist vraagt zich om die reden af of er wel een scenario denkbaar is waarbij de “verouderde fabriek” aan de eisen van deze tijd kan voldoen. “Het lijkt erop dat het bedrijf niet in staat is om haar stikstof uitstoot drastisch terug te brengen en tijdig te vergroenen. Wellicht is euthanasie dan een optie en dient sedatie te worden ingezet.”

Bij de provincie Noord-Holland heeft Vollenbroek inmiddels een verzoek ingediend om de natuurvergunning van Tata Steel in te trekken. “De stikstofdeposities van Tata Steel en Schiphol overlappen elkaar. Beide openhouden lijkt niet mogelijk.”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close