News

Volgende crisis op de loer voor Israëlische coalitie vanwege boomplantrellen




Demonstraties in de Negev deze week legden opnieuw de kwetsbaarheid van Israëls coalitie bloot. Binnen de regering, die nu een half jaar aan de macht is, de verdeeldheid groot.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close