News

Ziekenhuis eist dubbel uitbetaalde uren terugHet bestuur van Gelre ziekenhuizen wil van 225 verpleegkundigen en andere medewerkers samen ruim een kwart miljoen euro te veel uitgekeerd salaris terug. De declare, die in individuele gevallen kan oplopen tot bijna 20.000 euro, heeft tot grote onrust onder medewerkers geleid. Zij eisen kwijtschelding van de vordering.

Dat te veel salaris is uitgekeerd, komt doordat additional uren dubbel zijn uitbetaald. Dat is gevolg van een menselijke fout, start 2021. Die bleef, ondanks vragen van personeel, meer dan een jaar onopgemerkt en is pas onlangs hersteld, zo bevestigt Gelre ziekenhuizen.

De fout betreft mensen die vorig jaar zogenoemde verschoven diensten hebben gedraaid; diensturen buiten het reguliere rooster. Het gaat met identify om verpleegkundigen van de eerste hulp en de intensive care. Die maakten dat jaar, toen de werkdruk door corona erg hoog was, veel additional uren. Ook medewerkers van receptie en secretariaat, analisten, voedings- en afdelingsassistenten met verschoven uren kregen te veel betaald.

De fout bleek pas in februari, toen een medewerker dacht dat hij te weinig betaald had gekregen en daar vragen over stelde. Daarna is besloten het personeel in te lichten en duidelijk te maken dat wat te veel is uitgekeerd, moet worden terugbetaald. Die bedragen variëren van 19 tot 19.500 euro bruto. Opgeteld gaat het om 257.000 euro.

Emoties

Het ziekenhuis heeft de betrokkenen start april een temporary gestuurd met opties om terug te betalen. Bij een informatiebijeenkomst liepen deze week de emoties hoog op. Toen duidelijk werd dat het ziekenhuisbestuur geen verantwoording kwam afleggen, werd de sessie voortijdig beëindigd. Deze donderdag zijn nog twee bijeenkomsten gepland om het personeel uit te leggen hoe de fout is ontstaan en welke consequenties dat heeft.

Financieel bestuurder Edwin Maalderink laat NRC weten het pijnlijk te vinden dat hij het personeel moet vragen geld terug te storten. „We hebben onze oprechte excuses aangeboden. Met iedere medewerker bekijken we momenteel wat de beste optie is om het te veel uitbetaalde salaris terug te betalen. We willen benadrukken dat we er alles aan doen om dit goed op te lossen en rekening te houden met ieders persoonlijke situatie.”

Dat terugbetaald moet worden, staat wat het ziekenhuis betreft huge. Zoals als er bij te weinig uitgekeerd salaris een nabetaling volgt, komt hier een naheffing.

Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat van juridisch dienstverlener DAS, betwijfelt dat. In de foundation magazine een werkgever te veel betaald salaris, een zogenoemde onverschuldigde betaling, terugvorderen. Maar: „Als werknemers vragen hebben gesteld over het salaris en bevestigd hebben gekregen dat het in orde was, dan mochten ze ervan uitgaan dat het klopte. Dan kan terugvordering in strijd zijn met het principe van goed werkgeverschap.”

Billijkheid

Dat de dubbele betaling lang heeft aangehouden in een periode die administratief toch al ingewikkeld was – veel additional uren, veel verschuivingen – kan ook in het voordeel van de werknemers uitvallen. Besselink: „Het additional maandbedrag kan greatest klein geweest zijn, en nu wordt ineens een groot bedrag teruggevraagd. Dat kan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid.”

Ten slotte kan meespelen dat het te veel uitgekeerde al is uitgegeven. „Dan kan bij terugbetaling een financieel probleem ontstaan dat de facto onoplosbaar is voor de werknemer.”

Op de recente informatiebijeenkomst bleek het vertrouwen in het bestuur van het ziekenhuis danig geschonden. Nog steeds moeten verpleegkundigen veel additional uren draaien om achterstanden weg te werken, maar ze zijn terughoudend geworden. Een aanwezige: „Hoe kunnen we erop vertrouwen dat het nu wel goed gaat en we niet weer geconfronteerd worden met een declare achteraf?”Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close